godlo MKiDN logoCEA bip 
Slide 2
17 marca 2022

Rozpoczynamy proces rekrutacji do klas pierwszych 5 – letniego Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
Szczegółowe informacje po linkiem REKRUTACJA

19 maja 2022

Każdego roku o stypendium ubiegają się najlepsi uczniowie szkół baletowych, muzycznych i plastycznych z całej Polski. W tym roku stypendium otrzymała dyplomantka Weronika Gradzik, uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego …

19 maja 2022
2.-laka-kwietna.jpg

W dn. 09. 05. 2022 – 19. 05. 2022, w ramach pomysłu pt. „Łąka kwietna” , zainicjowanego przez Samorząd Uczniowski ZSP oraz Zespół Edukacji dla Ekologii, na terenie przynależnym do ZSP w Częstochowie na ul.Gen. M. Dąbkowskiego zostały zasadzone kwiaty: …

18 maja 2022

Nasz uczeń Dawid Mortka z III g z pracowni Piotra Kanieckiego, zdobył I nagrodę w kategorii malarstwo  w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt “Pejzaże miast-Parki” organizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu.

Uczennica …

11 maja 2022
Jak zwykle było niezwykle... chociaż przecież, jak co roku żegnaliśmy najstarsze rocznikowo klasy Plastyka. Były to ostatnia klasa Sześcioletniej Szkoły Sztuk Plastycznych i klasy liceum. Pożegnanie połączone było z wieloma atrakcjami, które umilały ten nieodwracalny moment. A wszystko to było 
3 maja 2022

Życzę Państwu – Dyplomantom roku 2022 dobrej kondycji intelektualnej, zdrowia, dobrego samopoczucia, pewności siebie i własnych umiejętności oraz ufności we wsparcie Szkoły w osiągnięciu celu, jakim jest od 4 maja Matura…


W imieniu Rady Pedagogicznej Szkoły,
a zwłaszcza Wychowawców, Promotorów,

2 maja 2022

Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po …

28 kwietnia 2022

W 19 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie jury w ramach Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce” w tym roku pod hasłem „Only water” – protokół z obrad: więcej aneks do protokołu: więcej Poniżej prezentujemy wystąpienie przewodniczącego jury, prof.