godlo MKiDN logoCEA bip 
11 kwietnia 2021

WYWIAD DLA TELEWIZJI ORION

-Dla mnie sztuka to coś co rodzi się równolegle w trzech źródłach: w intelekcie, duszy i w dłoniach. I właśnie nasza szkoła młodym ludziom daje ogromne możliwości stykania się ze sztuką, obcowania z nią na co …

10 kwietnia 2021

Mimo to… uczniowie klas programowo najwyższych dotarli do momentu, kiedy muszą potwierdzić swoje umiejętności przed komisją egzaminacyjnąaby uzyskać dyplom plastyka.
Od poniedziałku w Plastyku zaczynają się dni wzmożonej aktywności i to szczególnej. Trwać będą egzaminy w czasie, których uczniowie opuszczający …

8 kwietnia 2021

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie zaprasza zdolnych artystycznie uczniów klas ósmych szkół podstawowych do udziału w warsztatach online. Zajęcia 9 do 24 kwietnia młodym ludziom mogą ułatwić podjęcie jakże ważnych życiowych decyzji – co dalej 8. klaso.…

24 marca 2021


Szanowni Państwo, Rodzice i Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych

rekrutacja

 ULOTKA INFORMACYJNA (PDF)
Załączamy poniżej druk “Zgłoszenie woli przystąpienia do egzaminu wstępnego” z prośbą o wypełnienie komputerowo i odesłanie drogą mailową na adres rekrutacja@plastyk.czest.pl
Załączniki do maila
– zgłoszenie