Korzystanie z witryny plastyk.czest.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleść w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
center-left.png center-right.png
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Szkoła
bullet.gif Kontakt
bullet.gif Nauka
bullet.gif Rekrutacja
bullet.gif Konkursy
bullet.gif Samorząd uczniowski
bullet.gif Pracownicy
bullet.gif Statut
bullet.gif Wykaz podręczników
bullet.gif Szukaj
bullet.gif Osiągnięcia
bullet.gif Kalendarium
bullet.gif Dla rodziców
bullet.gif 70-LECIE
bullet.gif Wspomnienia
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Wymiany
bullet.gif Projekty/Wymiany
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Projekty
bullet.gif POIiŚ
bullet.gif Infrastruktura kultury
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Galerie
bullet.gif Galeria zdjęć
bullet.gif Grafika użytkowa
bullet.gif Malarstwo i rysunek
bullet.gif Filmy o szkole
bullet.gif Kanał YT
bullet.gif Kanał YT2
bullet.gif Galeria inne
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Włodzimierz Karankiewicz artysta malarz, wykładowca WSP, absolwent PLSP
Obecny kształt środowiska plastycznego Częstochowy uformowany został przez kilka pokoleń twórców. Dobitnie pod­kreśla to kilka jubileuszy: 55-lecie Liceum Sztuk Plastycznych, 25-lecie Kierunku Wychowania Plastycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Cz-wie, czy też 10-lecie (przypadające w ubiegłym roku?) samodzielności Okręgu Częstochowskiego Związ­ku Polskich Artystów Plastyków (do końca lat osiemdziesiątych podległego Katowicom).

Jak jesteśmy postrzegani i odbierani w Polsce? Dysponując trzema płaszczyznami - kolejnymi stopniami w kształceniu i rozwoju osobowości twórczych (Liceum Plastyczne z długimi tradycjami - około 1500 absolwentów, Instytut Plastyki na Wydziale Wychowania Artystycznego - z powołania pedago­giczny, z trybu kształcenia akademicki, w którym dyplom uzyskało ponad tysiąc absolwentów przygotowanych do samodzielnej pracy twórczej, oraz związkami twórczymi ZPAP, ZAR) i osią spełniającą rolę klamry spinającej te pola - czyli Miejską Galerią Sztuki i Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Częstochowy - posiadamy w rękach wszelkie atuty, by być silnym, pozytywnie odbie­ranym i zauważalnym ośrodkiem na mapie Kultury Polskiej.

Czy tak jest naprawdę? Nie mnie o tym sądzić. Odbierając szereg bardzo pochlebnych opinii o naszym środowisku - i ważąc je na szali z tymi, o których z wielu względów nie chciałbym mówić - myślę, że pozostają one w pewnej równowadze, co jest rzeczą chyba naturalną ale ta normalność nie powinna nas zadawalać. Trawestując stare powiedzenie, że nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być gorzej, mówię: nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Tak jak proces twórczy jest ciągłą drogą poszukiwań, niepewności, wytyczania nowych dróg i płacenia za swoje błędy - tak też budowanie wizerunku środowiska to codzienna ciężka praca, której efekty widoczne są po wielu, wielu latach. A codzienność to stres, niepewność, to jakby permanentny stan budowania figury niemoż­liwej - formowanie konstrukcji z osobowości, dla których indywidualizm jest wartością nadrzędną. Wychodząc z założenia, że sukces środowiska to suma osiągnięć indywidualnych wsparta działaniami medialnymi na rzecz ich propagowania, wypadałoby walczyć o taki stan środowiska, w którym istnieje nieskrępowane prawo realizowania i prezen­towania dokonań artystycznych z możliwością (niezbędną w twórczości) dofinansowania realizacji i promocji tych przedsię­wzięć ze środków budżetowych oraz szeroko rozumianego sponsoringu. Na ile samofinansowanie twórczości plastycznej od lat uważane jest za rzecz zupełnie oczywistą to mówiąc o promocji sztuki, jej dokumentacji, prezentacji tu w Częstochowie oraz wymianie dokonań z innymi ośrodkami w kraju i za granicą - należy nie tylko oczekiwać - ale walczyć o wszelkie inicjatywy

0 pieniądze na ten cel. I tu widzę nie tylko pole działania - ale wręcz misję do spełnienia dla Stowarzyszenia Absolwentów. Nasi absolwenci nie tylko stanowią trzon środowiska plastycznego Częstochowy, ale są ogniwami mogącymi w piękny i żywczy sposób łączyć nasze środowisko z ośrodkami plastycznymi w Polsce, Europie i na świecie. Tworzyć lobby na rzecz wspo­magania i promocji Naszego Miasta poprzez Sztukę. Więc nie czekajmy na to, co Stowarzyszenie nam da, lecz zapytajmy samych siebie: co każdy z nas może zrobić dla Stowarzyszenia?

Mając możliwość obserwacji środowiska częstochowskiego od połowy lat siedemdziesiątych, a przyjemność czynne­go uczestnictwa od końca lat osiemdziesiątych myślę, że w ostatniej dekadzie miało miejsce przynajmniej kilka fundamental­nych działań (o których wiem) budujących nasz wizerunek w Polsce (i nie tylko):

- prowadzona na początku lat dziewięćdziesiątych polityka wystawiennicza a szczególnie wydawnicza ówczesnego BWA a następnie Miejskiej Galerii Sztuki podniosła Częstochowę do rangi jednego z ważniejszych ośrodków sztuk plastycznych w Polsce (działań tych zazdrościły nam nawet większe i bogatsze finansowo ośrodki w kraju);

- powołanie do życia a szczególnie wpisanie na stałe w ogólnopolskim kalendarium „Triennale Sztuki SACRUM" i utrzymanie jego wysokiej rangi artystycznej;

- inicjatywa utworzenia (zróbmy wszystko aby cyklicznej) konfrontacji sztuki młodego pokolenia twórców związanych z na­szym miastem „Nadzieje Plastyczne Częstochowy";

- organizacja (w myśl założeń również cyklicznego w formie triennale) ogólnopolskiego konkursu na obraz dla młodych malarzy im. Mariana Michalika;

- powołanie do życia Biennale Malarstwa Ściennego (już dwie edycje), którego współorganizatorem jest Nasze Liceum;

- działania fundacji „Nasza Częstochowa" z organizacją wystawy i aukcją prac w USA.

Wymienionych tu kilka przykładów, które pamiętam (a jeżeli przeoczyłem coś ważnego - to jeszcze jeden sygnał, aby aktywnie promować wszelkie działania!) wskazują na to, że nie stoimy w pustce, a posiadamy fundamenty, na których wspólną żmudną codzienną pracą możemy wybudować wspaniały gmach - OBRAZ NAS SAMYCH. A jaki on będzie - zależy to tylko od nas. Trzeba dbać o to, aby nie dopuszczać do omamiania odbiorców łasą dla oka jarmarczną „sztuką dla głupców". Najważniejsze pojęcia w akcie tworzenia to szczerość, prawda i uczciwość zawodowa. To nie kuglarstwo i czekanie na aplauz publiczności - a wręcz przeciwnie - to żmudna praca często w osamotnieniu, bólu i niezrozumieniu.

To nie odbiorca kształtuje swoim gustem sztukę. Obowiązkiem TWÓRCY jest podnosić intelekt odbiorcy na wyżyny, a tam gdzie nie jest to możliwe - ciosać oporne umysły tak długo, aż będą w stanie odróżnić popiół od diamentu.
purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Częstochowa,ul Pułaskiego 15, tel. 34-3241228, 34-3241206
Rada Rodziców nr konta 25 1020 1664 0000 3102 0019 6188blue-btm-left.png blue-btm-right.png


blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Tradycja i współczesność
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png