Osiągnięcia 2002/2003
Dodane przez jacek dnia 29/10/2011

1.W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Twarze” org. przez PLSP Tarnów wyróżnienie w dziedzinie malarstwa otrzymał Piotr Foksowicz PLSP oraz Leszek Paszkowski OSSP pod kier. M.Czarnocki
Praca zakwalifikowana na wystawę Adam Grzyb PLSP

2.stypendium PRM – Marta Piątkowska

3.w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wariacje nt. twórczości Józefa  Pankiewicza” II nagrodę w dziedzinie rysunku – Ewelina Sośniak i Anna Dawid / M. Czarnocki/ i I wyróżnienie Justyna Kowalczyk/ C.Stojek/

4.W III Biennale Sztuki Komputerowej org. przez ZSP w Łodzi nagrody otrzymali:

5. I nagroda Aleksandra Toborowicz kl.V, III nagroda Agnieszka Kaniuka kl.IV, I wyróżnienie Dagmara Berska kl.V, wyróżnienie honorowe Patrycja Lewicka i Ewa Sawicka kl.III  / A.Jastrzab/

6.stypendium socjalne CEA od IX do XII 02 otrzymali Piotr Jeziorowski i Izabela    Gałązka

7.stypendium MK za osiągnięcia artystyczne otrzymali: Ewelina Sośniak, Aleksandra Toborowicz i Michał Blak -

8. w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zjednoczona Europa 2002” org. przez ZSP w Katowicach  wyróżnienie w kategorii rysunek zdobyła Ewelina Sośniak /M. Czarnocki/

9.W XII edycji europejskiego konkursu szkolnego „Europa w szkole” nagrodę otrzymała Ewelina Sośniak, wyróżnieni: Małgorzata Jeziorowska, Paulina Dudek, Patrycja Lewicka, Marta Śliwka

10.W konkursie plastycznym „Energia elektryczna naszym przyjacielem” org. przez Zakład Energetyczny w Częstochowie II nagrodę otrzymał Adam Figzał kl. IIIA OSSP / J. Garasińska/.

11.Stypendium socjalne CEA w XI otrzymało 17 osób na kwotę 4.000,-

12.W międzyszkolnym konkursie plastycznym „Bajki mojego dzieciństwa” org. przez Bibliotekę Publiczną w Częstochowie: I nagroda Joanna Ciesielska, II nagroda Judyta Juszczyk, III miejsce  Monika Klecha, IV nagroda Dominika Kieruzel, V nagroda Paulina Dudek, VII nagroda Anna Szmida wyróżnienie Anna Kochel / M. Czarnocki, J. Garasińska/

13.W konkursie świątecznym „Boże Narodzenie za pasem... czyli tradycyjna szopka betlejemska w sztukach plastycznych” org. przez MDK w Częstochowie  - I miejsce zajęła Sonia Wójcik / J. Kedziora/

14.Stypendium  socjalne dla Kamili Strączyńskiej z Fundacji „Samorządna Częstochowa” od IX 02  do VI.03

15.W międzyszkolnym konkursie plastycznym „Kapliczka w pejzażu polskim”org przez SzP. nr 40 w Cz-wie laureatami zostali: Anna Ciosk, Anna Opioła, Matylda Ślosarska, Agnieszka kamińska, Ewa Tomżyńska, Magdalena Górnik, Małgorzata Wódka, Ewelina Sośniak, Katarzyna Grzelak.

16.W konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” laureatem została Kalina Sternak –kl.IV OSSP

17.w międzyszkolnym konkursie plastycznym „ Kazimierz Pułaski na tle historii Częstochowy” org. przez Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Cz-wie miejsce zajęli : I miejsce Adam Grzyb, III miejsce Mateusz Jasiński, Weronika Naskrecka , Dominika Mielczarek / op. M. Czarnocki/

18.w I etapie konkursu „Unia naszą szansą” org. przez Fundację im. A. Urbańczyka. MSPSz, CSPS, BGŻ nagrody otrzymali: 3 pierwsze  miejsca Patrycja Lewicka, Aleksandra Piątkowska, Justyna Kowalczyk pod kierunkiem Renaty Nowak

19.W miejskim etapie międzynarodowego konkursu plastycznego „ Sztuka bez granic” org przez MDK w Częstochowie przeszedł Adam Grzyb / M. Czarnocki/

20.W ogólnopolskim konkursie „Cztery pory roku na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej org przez MDK w Częstochowie nagrodę otrzymała Magdalena Barczyk / M.Cz/, udział w wystawie Kinga Barylska

21.W VI miedzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Zamki, pałace, dwory i dworki w otoczeniu parków” org przez Fundację Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w Szczecinie nagrody otrzymali: Paulina Dudek, Bartosz Ciupiński, na wystawę pokonkursową Małgorzata Brecht / M.Cz, J.Przygoda, J.Garasińska/

22.W II ogólnopolskim młodziezowym Biennale Plakatu „Plakat Młodych” org przez Pałac Młodzieży w Bydgoszczy I, III miejsce- Marta Borkowska / J. P/, II miejsce Ewelina  Sosniak / Z.G/,  II wyróżnienie Bartłomiej Stypka/ M.Cz/
Prace zakwalifikowane na wystawę: Mariusz Grądzki, Anna Baran

23.W II etapie konkursu na statuetkę „Zasłużony dla energetyki częstochowskiej „ org. przez Zakład Energetyczny w Częstochowie wyróżnienie I stopnia otrzymał Bartłomiej Korytkowski , dalsze wyróżnienia : Taborska Małgorzata, Martyna Mirosławska, Matylda Ślosarska, Paulina Dudek  /J. Kedziora/

24. Kira Pietrek, Michał Blak, Monika Skorupska /K.Zareba, Z.Stępień/


25.ASP w Łodzi przyznało wyróżnienia za dyplom z jubilerstwa : Izabela Ferens, Cezary Łopaciński, Marta Piątkowska, Piotr Słaby, Julia Wdowińska, Natalia Brandt/ K.Miskiewicz, A. Piatkowski/

26.ASP w Katowicach przyznało wyróżnienia za dyplom z grafiki : Aleksandra Toborowicz, Dagmara Berska, Agnieszka Górecka, Matylda Sałajewska/ A. Półrola, A. Jastrząb/

27.W konkursie biologicznym „Układ pokarmowy”, „Układ oddechowy” II miejsce Weronika Stefańska , Izabela Kulińska, III Monika Polak/ R. Nowak/

28. Nagroda dla Anny Baran za „ Ciekawość świata, konsekwencje w realizowaniu swoich pasji, wzorową naukę i godne reprezentowanie szkoły” org przez Częstochowskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

29.W konkursie „Fox” z j. angielskiego – wynik dobry Monika Polak,  / B.Karmańska/

30.W ogólnopolskim konkursie plastycznym „Sumienie narodu w malarstwie polskim ” w dziedzinie malarstwa:I miejsce Mateusz Jasiński, II miejsce Maria Cieslak, wyróżnienie Jacek Malinowski, /M.Cz/ Adam Figzał/J.Gar/,Jan Cieslak/J.Przyg/w dziedzinie rysunku:I nagroda Anna Maj/ J.P/, II nagroda Ewelina Sośniak /J.Olszew/, wyróznienia Wojciech Przygoda, Edyta Niedbał,/M.Cz/ Michał Błaszczyk/J. Gar/

30. W międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Kopernik-Kosmos” org przez GiOPTD w Toruniu nagrodę otrzymał Jan Cieślak, wyróżnienie Anna Mucha, Małgorzata Brecht./ J.P/

31.W międzynarodowym konkursie Twórczości plastycznej dzieci i młodzieży „Portugalia w oczach dzieci i młodzieży polskiej” org przez Ambasadę RP w Portugalii nagrodę specjalna otrzymał Mateusz Jasiński /M.Cz/

32.w ogólnopolskim konkursie Inwencji plastycznej w wydawnictwach reklamowych „Idea 2003” nagrodę otrzymał Mateusz Zakłada / A.J/

33.W VI międzynarodowym festiwalu rysowania „ZABRZE 2003” org przez Dom Kultury w Zabrzu wyróżnienie otrzymała Zuzanna Jura / M.Cz./

34.W ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Fox” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej UJ w Krakowie wynik dobry otrzymała Michalina Wojdyła / B. Karmańska/

35.Stypendia artystyczne Prezydenta Miasta otrzymali: od IX03 do VI 2004: Anna Dawid, Piotr Olejarz, Dominika Kieruzel, Mateusz Jasiński, Adam Grzyb

36.W XII międzynarodowym konkursie plastycznym „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” org. przez MDK Częstochowa wyróżnienia na etapie miejskim :Ewa Brodacka, Adam Grzyb, Monika Wolbiś, Monika Kaskosz, Mateusz Jasiński, Kamil Słodek, Katarzyna Ślęzak , Bartosz Kozioł, Anna Wójcik, Kinga Barylska.

37.W I Miedzynarodowym konkursie plastycznym na etapie miejskim „Człowiek i jego praca” org. przez MDK Częstochowa wyróżnienie otrzymała : Kinga Barylska

38. I ogólnopolskim konkursie plastycznym „Tęczowy Kalendarz” org. przez MDK Częstochowa na etapie miejskim wyróżnienie otrzymała: Kinga Barylska

39.w III ogólnopolskim konkursie plastycznym „Wielcy znani i nieznani _ Claude Monet – ogrodnik barw” na etapie miejskim wyróżnienie otrzymała : Kinga Barylska

40.Stypendium artystyczne dla dyplomantów otrzymała Agnieszka Górecka-VI 03

41.W szkolnym konkursie plastycznym „Projekt na elewacje „Puchatka” pod kier. M.Czarocki I nagroda Monika Pawłowska, II nagroda Robert Czerwik, III nagroda Agnieszka Kamińska, wyróżnienie Monika Merdzik

42.W konkursie na projekt Rzeźby Plenerowej i Mozaiki Ceramicznej org. przez MDK w Mykanowie : w kategorii rzeźby plenerowej II miejsce Patrycja Lewicka i III miejsce Aleksandra Wolańska, w kategorii mozaiki podłogowej I miejsce Łukasz Chrząstek, Dorota Woźniakowska ,II miejsce Barbara Kasprzyk pod kier. C.Stojek