Wyniki OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "Z INSPIRACJI KULTURĄ ŻYDOWSKĄ"
Dodane przez Maciek dnia 08/06/2016
W dniu 7 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO „Z INSPIRACJI KULTURĄ ŻYDOWSKĄ”. Zgodnie z regulaminem konkursu, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołał Jury w następującym składzie:
Przewodniczący Jury: Teresa Śmiechowska, historyk sztuki, kurator kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie
Członkowie Jury: Piotr Głowacki, historyk sztuki, Wojciech Pukocz Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dziekan wydziału malarstwa, Wojciech Myjak – wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, podpisani powyżej członkowie Jury podjęli decyzję o przyznaniu nagród.
Przyznano następujące  nagrody:
- pierwsze miejsce: Barbara Stanisławek z Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, promotor: Barbara Jaśkiewicz-Kornacka,
- pierwsze miejsce: Paulina Będkowska z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Leszek Szeląg,
- drugie miejsce: Justyna Suchańska i Mateusz Żurek z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Piotr Kaniecki, Jacek Gawlak, Radosław Wójcik,
- trzecie miejsce: Karolina Markiewicz z Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, promotor: Małgorzata Jarocka,
- czwarte miejsce: Zuzanna Jacewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr. 6 w Gdańsku, promotor: Bożenna Sucharska,
- wyróżnienia: Michał Szumlas z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Justyna Olszewska Budzik, Karol Nowakowski; Magdalena Knapczyk, Angelika Szymocha z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Piotr Kaniecki; Oktawia Siodłak z Zespołu Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej, promotor:  Iwona Skowron, Grażyna Bieniasz; Wiktoria Cichoń z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu, promotor: Joanna Preuhs; Maria Bujko z Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, promotor: Zbyszek Rutkowski; Łucja Surowik z Liceum Plastycznego im. Wojciecha Kossaka w Łomży, promotor: Zbyszek Rutkowski.
Na konkurs wpłynęło 90 prac z 9 szkół. Przyznając nagrody i wyróżnienia Jury wzięło pod uwagę kryteria/założenia konkursu - inspiracje zbiorem judaików z kolekcji muzealnej Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz poziom artystyczny nadesłanych na konkurs prac. Imponujące było szerokie spektrum kategorii zaprezentowanych prac - tkanina, ceramika, obiekty przestrzenne, grafika komputerowa, fotografia cyfrowa, szkło, rysunek, malarstwo, animacje, prace video. Zdaniem Jury nagrodzone i wyróżnione prace w dyscyplinach plastycznych charakteryzuje oszczędna forma odpowiadająca w czytelny sposób na założenia konkursowe, wszechstronne użycie symbolu, niekonwencjonalne podejście do tematu, tradycji. Jury nagrodziło również literackie prace zgłoszone do konkursu, zwracając szczególna uwagę na oryginalne, nowatorskie podejście do tematu, skracające dystans podmiotu do przedstawionej narracji.