Rekrutacja na staże Europejskiego Projeku Erasmus+ "NTERFACE"
Dodane przez Maciek dnia 07/11/2017
W dniu 6 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego zebrała się komisja rekrutacyjna w celu wyłonienia zgodnie z regulaminem, grupy uczniów do Europejskiego Projeku Erasmus+„INTERFACE” realizowanego we współpracy ze szkołami w Austrii, Włoszech i Niemczech. W skład komisji weszli nauczyciele funkcyjni, językowi oraz przedmiotów kierunkowych: p.Maria Fedorowicz, p.Justyna Olszewska-Budzik, p.Anna Wylężałek, p.Agnieszka Tyrman, p.Jacek Gawlak, p.Elżbieta Siwik, p.Karol Nowakowski. Do przeglądu rekrutacyjnego podeszło 61 uczniów z klas: IV OSSP, V OSSP, II LP,  III LP Komisja rekrutacyjna wyłoniła 28 kandydatów oraz 10 uczniów na listę rezerwową.
Komisja rekrutacyjna brała pod uwagę przede wszystkim poziom prac rysunkowo-malarskich, poziom prac kierunkowych, prace dodatkowe wykraczające poza zakres programu nauczania oraz rekomendacje wychowawców, nauczycieli kierunkowych i językowych.
Wybrani kandydaci podzieleni zostaną na cztery grupy stażowe: Graz, Urbino, Rheinbach, Częstochowa. Program stażu obejmuje dwa lata (2017-2019) realizacji stażu w którym uczestniczyć będą wszyscy wybrani kandydaci. Przed każdym kolejnym wyjazdem stażowym nastąpi weryfikacja wybranych kandydatów pod kątem zaangażowania w realizację stażu, frekwencję, oceny, zachowanie.
Program obejmuje wyjazdy do szkół partnerskich, stażowe zajęcia specjalistyczne, konsultacje językowe i kulturowe. Realizacja założeń programu to nie tylko działania wyjazdowe ale również systematyczna praca z nauczycielami biorącymi udział w Programie Erasmus+ na terenie szkoły i miasta.
Dodatkową korzyścią wynikającą z udziału w Programie oprócz podniesienia kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych będzie uzyskanie certyfikatu Europass honorowanego na terenie całej Europy.