Prezentacja efektów stażu Europejskiego Programu Erasmus+ INTERFACE
Dodane przez Maciek dnia 20/12/2017
20 grudnia 2017 roku w sali audytoryjnej Zespołu Szkjół Plastycznych odbyła sie prezentacja efektów stażu  stażu Europejskiego Programu Erasmus+ INTERFACE. Opiekunowie i uczniowie zdawali reację przed uczniami i pedagogami o tym na czym polegał staż, jakie cele miał, gdzie i jak długo przebywali uczestnicy a także jaki rewzultat osiągnęli. Grupa która wyjechała do szkoły w Austrii zgodnie z założeniami Europejskiego Programu Erasmus+ spotkała się z uczniami ze szkół w Graz, Urbino i Rheinbach. Program tygodniowego stażu obejmujował zarówno specjalistyczne warsztaty, zwiedzanie najważniejszych zabytków i zbiorów muzealnych ale przede wszystkim wielokulturową współpracę projektow i tego właśnie tyczyła dzisiejsza prezentacja.
Zaprszamy do GALERII