Rekrutacja - informacje
Dodane przez jacek dnia 27/06/2018

W oparciu o rozporządzenie MKiDN z dnia 15.V.2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
Kandydaci, którzy zaliczyli egzamin praktyczny, zostaną przyjęci do szkoły po dostarczeniu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników egzaminu gimnazjalnego najpóźniej do 26 czerwca.

Lista przyjętych z podziałem na kierunki zostanie ustalona na podstawie:
- egzaminu praktycznego,
- świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalne,
- wyników egzaminu gimnazjalnego.

Sekretariat czynny w godz. 9.00 - 14.00
Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 27 czerwca 2018r. o godz. 12.00

29.06.2018 godz. 1630 - spotkanie dyrektora szkoły i wychowawcy z rodzicami i uczniami, którzy zostali przyjęci do szkoły.

Prosimy Rodziców o zwyczajową wpłatę wpisowego w wysokości 300zł na rzecz wsparcia funduszu Rady Rodziców  do 30 lipca 2018
oraz 85 zł na strój galowy na konto Rady Rodziców  ZSP 25 1020 1664 0000 3102 0019 6188