ZSP w Częstochowie z przedstawicielami środowisk i instytucji reprezentujących cechy, kluby rzemiosł artstycznych, stowarzyszenia, indywidualnych twórców oraz publicystów branży złotniczej.
Dodane przez Maciek dnia 19/06/2018