SPOTKANIE INAUGURUJĄCE WSPÓŁPRACĘ ZSP IM. J. MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE (W PERSPEKTYWIE SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO - PLASTYCZNEGO II STOPNIA)
Dodane przez Maciek dnia 19/06/2018

SPOTKANIE INAUGURUJĄCE WSPÓŁPRACĘ ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE (W PERSPEKTYWIE SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO - PLASTYCZNEGO II STOPNIA) Z PRZEDSTAWICIELAMI ŚRODOWISK I INSTYTUCJI REPREZENTUJĄCYCH CECHY, KLUBY RZEMIOSŁ ARTYSTYCZNYCH, STOWARZYSZENIA, INDYWIDUALNYCH TWÓRCÓW ORAZ PUBLICYSTÓW BRANŻY ZŁOTNICZEJ.

W dniach 19-20 czerwca 2018 w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowisk branży złotniczej w Polsce. Oprócz nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
Anna Sado - redaktor branżowy portalu internetowego amber.com.pl
Mariusz Pajączkowski – założyciel Galerii Otwartej w  Sandomierzu, projektant biżuterii, członek Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
Marcin Tymiński - projektant biżuterii, prezes Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
Andrzej Kupniewski - projektant biżuterii, przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych.
Urszula Bajer - Redaktor branżowy, dyrektor portalu internetowego jubilerzy.info
Andrzej Szadkowski - Profesor Politechniki Łódzkiej, projektant biżuterii, współzałożyciel Katedry Biżuterii ASP w Łodzi
Jarosław Kolec - doktor ASP w Łodzi, pracownia materiałoznawstwa i technologii, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego
Olga Podfilipska-Krysińska - doktor ASP w Łodzi, Kierownik Katedry Biżuterii
Marta Andrzejczyk - redaktor magazynu branży jubilerskiej Polski Jubiler
Waldemar Sawa - Starszy Cechu Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku
Janusz Nabiałek - Starszy Cechu Rzemiosł Artystycznych w Częstochowie
Agata Nartowska - Pracownia Biżuterii ASP we Wrocławiu, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Andrzej Głowacki - projektant, grafik, ekspert dizajnu
Aniela Ryndziewicz – Kierownik Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym

W sali audytoryjnej w obecności zaproszonych gości, nauczycieli szkoły oraz uczniów zostały uroczyście przekazane dyplomy konkursów, które odbyły się w roku szkolnym 2017/18. Do młodzieży swoje słowa na temat rzemiosła i celowości kontynuowania nauki w zawodach kreatywnych skierowali: Andrzej Szadkowski, Marcin Tymiński, Andrzej Kupniewski, Mariusz Pajączkowski oraz Andrzej Głowacki. W trakcie tej części uczniowie szkoły mieli możliwość zaprezentowania się oraz rozmów z przedstawicielami najważniejszych instytucji branży złotniczej.

Następnym punktem spotkania był panel dyskusyjny, którego tematem były następujące punkty:

- WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im. JACKA MALCZEWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE (W PERSPEKTYWIE SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO - PLASTYCZNEGO II STOPNIA) Z CECHEM RZEMIOSŁ ARTSTYCZNYCH, KLUBAMI ARTSTYCZNYMI, STOWARZYSZENIAMI ORAZ INDYWIDUALNYMI TWÓRCAMI.
- STWORZENIE ZAPLECZA DO REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH.
- STWORZENIE PROGRAMU SZKOLEŃ OGÓLNOPOLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH.
- UDZIAŁ SZKÓŁ I PROFESJONALISTÓW WE WSPÓLNYCH PROGRAMACH UNIJNYCH ROZTRZYGAJĄCYCH PROBLEM KSZTAŁCENIA I RYNKU PRACY W TZW. ZAWODACH KREATYWNYCH.
- PROBLEMATYKA PROJEKTOWANIA DLA POTRZEB PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH (ROZWAŻANIA NA TEMAT DESIGNU – CYBERPROJEKTOWANIE)
- OMÓWIENIE MOŻLIWOŚCI ORGANIZOWANIA I WYMIANY WSPÓLNYCH WYSTAW.

 

Spotkanie było bardzo owocne i przyniosło wiele deklaracji chęci współpracy, mamy nadzieję, że jest to dopiero początek wspólnych działań.