Sukces Plastyka w RANKINGU SZKÓŁ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI
Dodane przez Maciek dnia 09/07/2018

Jesteśmy w rankignu przed renomowanymi szkołami Częstochowy takimi jak LO im.R.Traugutta, LO im M.Koprenika. Mamy sukces!!!
Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.
Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze.
Tytuł “Szkoła Kompetencji Przyszłości” otrzymało 140 szkół w Polsce, których uczniowie najlepiej poradzili sobie z wyzwaniem zarządzania projektem, autoprezentacji czy pracy w zespole. To kompetencje przyszłości, które pozwolą uczestnikom nie tylko poradzić sobie na rynku pracy i prowadząc własną firmę, ale też rozwinąć zaangażowanie społeczne.
Patronem rankingu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Rzeczpospolita.

ŹRÓDŁO: https://ranking.zwolnienizteorii.pl/ranking-2018