Komisja pracowała
Dodane przez Maciek dnia 22/11/2018
Dzisiaj zebrała się komisja w składzie, której znajdowali się nauczyciele wychowawcy klas maturalnych, nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz dyrekcja Plastyka. Komisja przeglądała i oceniała prace, które uczniowie będą mieli za zadanie zrealizować, do czasu egzaminu dyplomowego dającego tytuł artysty, nasi uczniowie klas dyplomowych.
Prace zaprezentowane przez uczniów to propozycje, szkice, rysunki, malarstwo oraz projekty, modele przyszłych prac dyplomowych. Komisja, jak co roku, miała do wyboru po jednej z prac z kilku, przygotowanych propozycji uczniów. Zatwierdzono tematy. Od tego dnia zaczyna się realizacji prac dyplomowych.
Gratulujemy dyplomentom dopuszcenia do realizacji prac.

Zaprszamy do GALERII