Plastycy w Politechnice Częstochowskie
Dodane przez Maciek dnia 21/03/2019
W piątek  22 marca 2019 roku 15 uczniów z klas: 3ab, 4a, 4b OSSP i 1g, 1jcm LP pod opieką p. Renaty Kasprzyckiej i p. Anny Trojanowskiej - Olas uczestniczyło w warsztatach z okazji Światowego Dnia Wody w Instytucie Inżynierii Środowiska  Politechniki Częstochowskiej.
Młodzież wysłuchała wykładów  na temat wody oraz miała praktyczne zajęcia taki jak:
a) oczyszczanie wody
b) obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów wodnych
c) warsztaty w laboratorium mechaniki i przepływu cieczy
d) laboratorium z hydrogeologii pt: "Woda w środowisku gruntowo - wodnym"
e) technologia wody - analiza fizyko - chemiczna wybranych parametrów  wody.
Na zakończenie uczniowie i ich opiekunowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ich udział w warsztatach.
Zapraszamy do GALERII