REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS rocznika 2019/2020
Dodane przez Maciek dnia 24/06/2019

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO KLAS
rocznika 2019/2020


Z powodu wzmożonego, aktualnego zainteresowania rekrutacją do

Zespołu Szkół Plastycznych
im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie:

- 4 letniego Liceum Plastycznego (po gimnazjum)
oraz
- 5 letniego Liceum Sztuk Plastycznych (po 8 klasie szkoły podstawowej)
informujemy, co następuje:

Ogłaszamy rekrutację uzupełniającą (Roz. MKiDN z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typu szkół do drugich § 9, § 10) w dniu 29 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00 (składanie dokumentów).
O godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin według zasad jak dla wcześniejszej rekrutacji.
O godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin według zasad jak dla wcześniejszej rekrutacji.

 Informacje szczegółowe uzyskasz kikając w menu REKRUTACJA lub TUTAJ

UWAGA: Kandydaci wykonują wszystkie kroki związane z rekrutacją, tak jak w rekrutacji podstawowej (wcześniejszej),  zachowując otwartą datę złożenia dokumentów przed egzaminem.