Zmarł Aleksander Jaśkiewicz
Dodane przez Maciek dnia 03/09/2019
Gdyby w sobotę 31 sierpnia 2019 r. o godz. 15 przyszli go pożegnać wszyscy, którzy skorzystali w ciągu wielu lat z twórczej aktywności Aleksandra Jaśkiewicza, nie pomieściłby ich nie tylko kościół św. Jakuba, ale i plac Biegańskiego. Artykuły, prace naukowe, wystawy, wstępy do katalogów, wykłady z historii sztuki, praca pedagogiczna. Wiele ma mu do zawdzięczenia w szczególności środowisko artystyczne Częstochowy, któremu służył z ogromną kompetencją. Ilu artystów może się odnaleźć w tekstach jego autorstwa!
I miasto Częstochowa… Częstochowie i regionowi, ich historii i kulturze poświęcił swoje pracowite i twórcze życie. Badacz o ogromnej wiedzy i doświadczeniu, rzetelności i dokładności; muzealnik z zawodu, zamiłowania i powołania. Gdyby mu przyszło wybierać powtórnie, wybrałby historię sztuki i muzealnictwo.
Częstochowa zawdzięcza jego pracy coś niezwykle wartościowego i trwałego. To nie kolejne wydarzenie, nawet wartościowe czy tylko efektowne, które szybko przemija. Jako twórca kolekcji sztuki Muzeum Częstochowskiego, gromadzonej z wielkim znawstwem w ciągu ponad pół wieku pracy w tej instytucji, zasłużył sobie na pamięć, a jego dzieło na docenianie i kontynuację. To świadczy o poziomie kultury miasta, jego społeczności i samorządów. W natłoku bieżących spraw nie mogą umykać uwadze wartości dla kultury podstawowe, dziedzictwo przekazywane kolejnym pokoleniom, służące nie tylko mieszkańcom, ale i odwiedzającym Częstochowę. Warto tu przywołać choćby lata 80. XX .w, gdy wybitni twórcy, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, uczestniczący w jasnogórskich plenerach, zaskoczeni byli tak wartościową i reprezentatywną kolekcją sztuki, jaką posiada Częstochowa w swoim muzeum.

Mszę św. pogrzebową w kościele św. Jakuba koncelebrowali: ks. prałat dr Zdzisław Wójcik, proboszcz parafii Matki Boskiej Zwycięskiej; proboszcz parafii św. Jakuba, zaprzyjaźniony ze Zmarłym, ks. kan. Kazimierz Zalewski, który też wygłosił kazanie; ks. prof. dr hab. Jan Związek, historyk, związany z p. Aleksandrem latami serdecznej przyjaźni i współpracy oraz ks. Mariusz Frukacz, redaktor „Niedzieli“. Wspomnienie od przyjaciół z Akcji Katolickiej przygotowała Anna Kwiatkowska; słowa osobitych wspomnień i hołdu dla swego poprzednika wypowiedział dyrektor Muzeum Częstochowskiego Tadeusz Piersiak. W imieniu o.płk. dr. Jana Golonki, historyka sztuki, zasłużonego kuratora zbiorów sztuki na Jasnej Górze oraz obecnego ich kuratora, o. Stanisława Rudzińskiego i konserwatorów jasnogórskich zabrał głos Jerzy Zimny, a w imieniu Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr. hab. Marian Głowacki.
Pogrzeb odbył się na cmentarzu św. Rocha, w grobie rodzinnym, gdzie spoczywają Rodzice Aleksandra Jaśkiewicza, Helena z Frymusów i Henryk.

Autor: Władysław Ratusiński FACEBOOK