Pforzheim - kolejny raz na stażu 2019
Dodane przez Maciek dnia 13/11/2019
Od dnia 4.11.2019 do dnia 22.11.2019 sześcioosobowa grupa młodzieży z Plastyka odbywa staż jubilerski w Pforzheim, Niemcy. Organizacją przyjmującą jest nasz wieloletni partner Goldschmiedeschule - szkoła średnia zawodowa jubilerska. Uczesniczkami stażu są Maja Dobrakowska, Marlena Gielecka, Aleksandra Kotyla, Anna Krajewska, Natalia Kowalska oraz Aleksandra Popiół pod opieką Renaty Adamus.
Od dnia 18.11 w ramach job shadowing dojadą do Pforzheim Jacek Gawlak i Radosław Wójcik.

Staż realizowany w ramach europejskiego programu POWER na zasadach programu ERASMUS+ w Pforzheim jest częścią projektu „Nowoczesne projektowanie produktu folkowego w wielokulturowej Europie”. Partnerami projektu cztery średnie szkoły zawodowe w Portugalii, Niemczech, Austrii i Włoszech.

Projekt jest częścią strategii organizacji (EPR), w jej dążeniach do zwiększenia jakości, atrakcyjności i konkurencyjności, w nauczaniu, w zawodach tzw. kreatywnych, które osadzone są w tradycji kulturowej, jednocześnie bazując na nowoczesnych technikach i technologiach (narzędziach cyfrowych , IT). Dążymy do wizerunku Szkoły europejskiej, otwartej na transfer wiedzy, wymianę doświadczeń w sektorze VET.
Realizacja projektu odpowiada na zdiagnozowane potrzeby uczniów i kadry uczącej przedmiotów zawodowych w projektowaniu kreatywnym. Przewidywana pozytywna realizacja projektu zapewnia kadrze, jak i uczniom rozwój na wielu poziomach: technicznym i technologicznym (dotyczącym pracy w zaawansowanych programach komputerowych, IT); metod i metodologii w nauczaniu sztuki i projektowania w zawodach kreatywnych, bez pominięcia aspektu talentu uczniowskiego; nauki języka, w tym języka zawodowego; odkrywania sztuki folkowej (ludowej), sztuki pięknej i kultury krajów partnerskich.
Realizacja projektu odpowie na pytanie, jak uczyć projektowania i jak kreatywnie projektować, przy użyciu najnowszej technologii, w szybko zmieniającym się świecie, w momencie globalizacji, migracji i wielokulturowości Europy, sięgając po folklor regionalny, analizując tradycyjną w danej kulturze formę i funkcję, ornament, kolor, fakturę, czy materiał, z którego wykonany będzie produkt.

W sumie w projekcie uczestniczy: 32 uczniów, 10 nauczycieli (Job Shadowing), 4 osoby towarzyszące.
Planowany czas realizacji: 01.06. 2018 -30.05.2020;