Plastyk uhonorowany Programie Grantowym Wena
Dodane przez Maciek dnia 19/11/2019
Zespół Szkół Plastycznych został uhonorowany!!
Program Wena kierowany jest do publicznych liceów plastycznych w całej Polsce. Fundacja uczniów i nauczycieli poprzez przyznawanie w drodze konkursu grantów na realizację autorskich projektów edukacyjno-artystycznych.

Cele Programu:
Rozwój edukacji artystycznej w dziedzinie sztuk plastycznych.
Otwieranie nowych perspektyw dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość ze sztuką.
Motywowanie młodzieży do samodzielnych działań twórczych, rozwój jej pasji i pomysłów.
Wsparcie dla nauczycieli poprzez możliwość kształcenia w ramach zajęć pozaszkolnych.
Upowszechnianie wiedzy o sztuce w Polsce.

Program zapewnia wsparcie młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze sztuką oraz ich nauczycielom. Otwiera przed nimi nowe możliwości realizacji projektów edukacyjno-artystycznych, realizowanych ponad podstawę programową. Chcemy, aby Program motywował młodzież do samodzielnych działań twórczych, rozwijał jej pasje i pomysły, a także budował umiejętność krytycznego odbioru sztuki. Chcemy także rozwijać kompetencje w zakresie pracy zespołowej, wspólnego wypracowywania pomysłów i rozwiązań.

Relacja z wręczenia grantów znajduje się TUTAJ

A relacja fotograficzna w Naszej GALERII