Z INSPIRACJI MUZYKĄ STANISŁAWA MONIUSZKI CORRESPONDANCE DES ARTS
Dodane przez Maciek dnia 22/11/2019
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Z INSPIRACJI MUZYKĄ STANISŁAWA MONIUSZKI CORRESPONDANCE DES ARTS”
W dniu 21 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie odbyło się posiedzenie Jury OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Z INSPIRACJI MUZYKĄ STANISŁAWA MONIUSZKI CORRESPONDANCE DES ARTS”
Zgodnie z regulaminem konkursu, Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej powołał Jury w następującym składzie:
Przewodnicząca Jury:Aleksandra Rogowska - dr hab. prof. UO
Członkowie Jury: Piotr Głowacki, historyk sztuki, krytyk sztuki, Michał Sikorski, dr ad. na wydziale malarstwa i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we  Wrocławiu.
Na konkurs wpłynęło 120 prac z 10 szkół
Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu
Zespół  Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu
Liceum Sztuk Plastycznych w Wodzisławiu Śląskim
Zespół Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego  we Wrocławiu
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, podpisani powyżej członkowie Jury podjęli decyzję o przyznaniu nagród.
Pierwsze miejsce:
Agnieszka Nakonieczna z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
tytuł pracy "Wody Niemna" - promotor : Marzena Sroczyńska Gudajczyk
Drugie miejsce: Karolina Kozłowska z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Agnieszka Tyrman
Trzecie miejsce: Paulina Śmigiel z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach tytuł pracy "Na wyciągnięcie ręki", promotor: Joanna Burlikowska
wyróżnienia:
Agnieszka Nakonieczna z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli, tytuł pracy "Na Polską nutę II", promotor: Marzena Sroczyńska Gudajczyk
Marta Augustynek z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu, tytuł pracy "Dyptyk muzyczny", promotor: Przemysław Sławiński
Maciej Urbański z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, promotor: Agnieszka Tyrman

JURY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Z INSPIRACJI MUZYKĄ STANISŁAWA MONIUSZKI CORRESPONDANCE DES ARTS”
W SKŁADZIE:
Przewodnicząca Jury:
Aleksandra Rogowska - dr hab. prof. UO, Członkowie Jury: Piotr Głowacki, historyk sztuki, Michał Sikorski, dr ad. na wydziale malarstwa i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we  Wrocławiu
Jury konkursu z satysfakcją stwierdziło, iż poziom nadesłanych prac był wysoki. Prace konkursowe były zgodne z celami konkursu i nawiązywały wprost do muzyki Stanisława Moniuszki, zarówno pod względem treści jak i form muzycznych (pieśni, opery, muzyka kameralna). W dziełach plastycznych zostały zrealizowane tematy, zaczerpnięte z twórczości Stanisława Moniuszki. Wiele prac ilustrowało ideę synestezji, syntezy i korespondencji sztuk, przetwarzając dźwięki i rytmy muzyczne wprost na formy i kolory. Nagrodzone prace wyróżniają się pod względem interpretacji plastycznej dzieł wybitnego polskiego kompozytora, i świadczą o głębokim zrozumieniu oraz o fascynacji muzyką. Wyróżnione prace plastyczne osadzone są również głęboko w polskiej kulturze i tradycji.