Nagroda dla Joanny Suchańskiej w konkursie zorganizowanym przez Urząd Patentowy RP w 2019 roku
Dodane przez Maciek dnia 10/12/2019
Ogłaszane co roku konkursy na prace naukowe, plakaty, filmy oraz informacje medialne, ciesząc się stale wzrastającym zainteresowaniem środowisk twórczych, przyczyniają się do ugruntowania i rozwoju kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce. Sfera ta wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu adresowanego do wielu grup odbiorców.
Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co świadczy o tym, że resorty te w pełni doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac. Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera od wielu lat także liczne grono życzliwych Fundatorów, Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.
W kategorii uczniowskiej za plakat wyróżnienie otrzymała Joanna Suchańska (promotor Elżbieta Siwik) z Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie,

WYNIKI i ŹRÓDŁO: UPRP