Nasi w pierwszej edycji Festiwalu Dekonstrukcji Słowa "Czytaj!"
Dodane przez Maciek dnia 18/10/2011

W dniach 17 – 23 października odbywała się w Częstochowie pierwsza edycja Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Organizatorzy Festiwalu w ten sposób anonsowali imprezę na stronie www.festiwal.info:

„Czytaj!” to impreza promującą słowo pisane. Fundament pod budowę pozytywnego snobizmu wokół kultury czytania. Argument, który przekona, że czytanie jest atrakcyjną formą aktywności. My, czytający, może jesteśmy w mniejszości, ale stanowimy elitę. To z dobrych lektur w ogromnym stopniu rodzi się umiejętność samodzielnego myślenia, wrażliwość i samoświadomość. W naszym przekonaniu właśnie czytanie jest też punktem wyjścia do najlepszej zabawy.


Treść rozszerzona

W dniach 17 – 23 października odbywała się w Częstochowie pierwsza edycja Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”. Organizatorzy Festiwalu w ten sposób anonsowali imprezę na stronie www.festiwal.info.pl :

„Czytaj!” to impreza promującą słowo pisane. Fundament pod budowę pozytywnego snobizmu wokół kultury czytania. Argument, który przekona, że czytanie jest atrakcyjną formą aktywności. My, czytający, może jesteśmy w mniejszości, ale stanowimy elitę. To z dobrych lektur w ogromnym stopniu rodzi się umiejętność samodzielnego myślenia, wrażliwość i samoświadomość. W naszym przekonaniu właśnie czytanie jest też punktem wyjścia do najlepszej zabawy.

Miło nam donieść, że nasza szkoła odegrała w tym przedsięwzięciu niebagatelną rolę. Wzięli w niej udział nasi nauczyciele, absolwenci uczniowie. Jerzy Kędziora inaugurował w poniedziałek imprezę instalacją Wietrzenie poezji wykonaną w okolicach Ławeczki Poświatowskiej. Cezary Stojek w sobotę pokazywał, jak domowym sposobem czerpać papier, by potem go dowolnie zadrukować. Tomasz Florczyk, współorganizator Festiwalu, przewodniczył jury konkursu na recenzję książki współczesnej i odpowiadał za warsztaty czytania hipertekstu. Cezary Łopaciński, grafik, absolwent szkoły, współtworzył całą koncepcję graficzną Festiwalu. Aleksandra Cieślak, ilustratorka, absolwentka szkoły prowadziła warsztaty z zakresu ilustracji i typografii. Uczennice z Zespołu Teatralnego Plastyk prezentowały sztukę Między nami dobrze jest…wg dramatu Doroty Masłowskiej. Uczniowie szkoły czynnie brali udział w warsztatach ilustratorskich, warsztatach kreatywnego pisania i próbie wspólnego czytania hipertekstu Michael’a Joyce’a „popołudnie. pewna historia” oraz we wszystkich niemal imprezach Festiwalu.

Kolejna edycja w przyszłym roku!