Forum Dialogu Między Narodami
Dodane przez Maciek dnia 18/05/2013

W ramach warsztatów prowadzonych przez trenerów Forum Dialogu Między Narodami uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą kultury żydowskiej, jak i umiejętności potrzebne przy realizacji projektu: uczą się planować działania, wybierają liderów grupy, rozdzielają zadania. Uczestnicy pod okiem trenerów zdobywają narzędzia i wiedzę, które pozwolą im na samodzielne stworzenie wycieczki, związanej z dziedzictwem żydowskim w ich miejscowości. Trenerki to Katarzyna Pietrzaki i Magdalena Ogieniewsk, a zaproszonym ekspertem był Wiesław Paszkowski.

Zapraszamy do GALERII