A gdyby "Sierpnia" w Polsce nie było?
Dodane przez Maciek dnia 29/08/2013
Strajki w sierpniu ’80 roku miały charakter umowy społecznej. Dziesiątki tysięcy jednostek podejmujących strajk porozumiało się między sobą, co do odbudowy społeczeństwa po latach niszczenia go przez reżim komunistyczny. W ten sposób na nowo zawiązała się wspólnota polityczna. Jak pisał jeden z obserwatorów tych wydarzeń „ta umowa zawiązuje się w momencie, gdy stoi ciżba ludzi i kiedy ktoś wskakuje na koparkę i mówi do tego tłumu, i mówi w imieniu tego tłumu, i w tej to chwili tłum przekształca się w ruch społeczny”. Skutkiem umowy społecznej jest przekształcenie masy w społeczeństwo. Powstaje w ten sposób suwerenny byt, podmiot polityczny świadomy swoich celów, wyraziciel woli ludu. 

CZYTAJ WIĘCEJ