Szkoła Dialogu -List Marszałka Seantu Rzeczpospolitej Polskiej
Dodane przez Maciek dnia 24/01/2015
Na ręce Pani Dyrektor Anny Maciejowskiej

wpłyną list od
Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytamy w nim:

chciałbym pogratulować Zespołowi Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie ponownego otrzymania tytułu Szkoły Dialogu. Gratulacje składam szczególnie na ręce zaangażowanych nauczycieli i uczniów, którzy podjęli się pracy związanej z uczestnictwem w programie Szkoła Dialogu.
Prowadzony przez fundację Forum Dialogu program edukacyjny nie tylko zachęca młodych ludzi do poznawania historii Żydów polskich, ale również do obywatelskiego zaangażowania. Aktywne działanie na rzecz upamiętnienia historii Narodu Żydowskiego w Polsce jest formą walki z uprzedzeniem, postawami ksenofobicznymi ale także odkrywaniem i upamiętnianiem własnej lokalnej historii. Takie proaktywne zainteresowanie historią społeczności lokalnych służy budowaniu tożsamości narodowej, świadomości kulturowej i wrażliwości społecznej. Tym samym uczestnicy Szkoły Dialogu udowadniają jak może wyglądać nowoczesny patriotyzm.”
List podpisał
Bogdan BorusewiczOryginalna treść listu CZYTAJ