W Lelowie... "Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie"
Dodane przez Maciek dnia 05/08/2015
Prace powstałe w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Dokądkolwiek idę, zawsze zmierzam ku Jerozolimie” zorganizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, prezentowane  będą podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej w Lelowie.

Otwarcie wystawy odbędzie się 21.08. - piątek.

"Zamierzeniem organizatorów konkursu było przybliżenie młodzieży wizerunku Miasta Jerozolimy, które symbolizuje cel ludzkich dążeń, a także „duchowej Jerozolimy”, jaką nosi w sobie każdy człowiek. Historia Jerozolimy jako miasta wyjątkowego, będącego swoistym axis mundi, stała się   inspiracją do powstania szeregu prac plastycznych i literackich. Jednocześnie Jeruzalem etymologicznie nawiązuje do pokoju, dziedzictwa, co stanowiło  podstawę do szerszego potraktowania tematu przez poszukującą młodzież..."