Korzystanie z witryny plastyk.czest.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleść w Polityce plików cookies.

Akceptuję Politykę plików cookies (Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia).
center-left.png center-right.png
bullet.gif Wydarzenia
bullet.gif Szkoła
bullet.gif Kontakt
bullet.gif Nauka
bullet.gif Rekrutacja
bullet.gif Konkursy
bullet.gif Samorząd uczniowski
bullet.gif Pracownicy
bullet.gif Statut
bullet.gif Wykaz podręczników
bullet.gif Szukaj
bullet.gif Osiągnięcia
bullet.gif Kalendarium
bullet.gif Dla rodziców
bullet.gif 70-LECIE
bullet.gif Wspomnienia
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Wymiany
bullet.gif Projekty/Wymiany
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Projekty
bullet.gif POIiŚ
bullet.gif Infrastruktura kultury
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Galerie
bullet.gif Galeria zdjęć
bullet.gif Grafika użytkowa
bullet.gif Malarstwo i rysunek
bullet.gif Filmy o szkole
bullet.gif Kanał YT
bullet.gif Kanał YT2
bullet.gif Galeria inne
blue-btm-left.png blue-btm-right.png

historia27 II 2002 r. na mocy zarządzenia MINISTRA KULTURY powołano w Częstochowie ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH im.Jacka Malczewskiego.
Aktó w nie oznaczał utworzenia zupełnie nowej placówki, a jedynie rozpoczęcie kolejnego etapu w długoletniej historii częstochowskiej szkoły plastycznej. Zdecydowane zmiany w systemie polskiej oświaty wymagały stanowczej przebudowy dotychczasowych form szkolnych. Stąd decyzja odpowiedniego ministerstwa, która dała szansę kształcenia plastycznego na różnych etapach edukacji szkolnej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH składa się bowiem z dwóch ściśle ze sobą związanych wspólnymi organami szkoły (osobą Dyrektora, radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem szkolnym), ale i zupełnie od siebie niezależnych szkół.

Pierwsza z nich to Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, sześcioletnia, prowadząca edukację na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a druga Liceum Plastyczne, czteroletnie, otwarte dla wszystkich uczniów, którzy skończyli gimnazja.historia

We wszystkich tych szkołach kształcenie przebiega dwutorowo: ogólnokształcące kończy się egzaminem maturalnym; artystyczne zawodowe zakończone jest egzaminem dyplomowym.

Kształcenie ogólnokształcące nie odbiega od tego proponowanego w innych gimnazjach iliceach oparte jest na programach Ministerstwa Edukacji Narodowej iobejmuje wszystkie przewidziane przedmioty. Egzaminy maturalne przeprowadzane są według zasad identycznych jak w każdym typie szkoły średniej w kraju.

Kształcenie artystyczne obejmuje natomiast przedmioty zaproponowane przez Ministerstwo Kultury: rysunek i malarstwo, rzeźbę, podstawy projektowania, fotografię, rysunek zawodowy, historię sztuki oraz zajęcia kierunkowe wraz z historiatechnologią. Przygotowanie artystyczne nie kończy się jednak na zajęciach szkolnych-uzupełnieniem edukacji są coroczne plenery malarskie, praktyki odbywane według odpowiedniego kierunku, a także lekcje muzealne, objazdy po zabytkach, liczne wizyty w galeriach, możliwość prezentowania własnej twórczości na organizowanych przez szkołę wystawach.

Szkoła oferuje trzy kierunki nauczania: ceramikę artystyczną, jubilerstwo oraz grafikę użytkową. Absolwent każdego z tych kierunków przystępuje do zdawania egzaminu dyplomowego, po pozytywnym złożeniu którego otrzymuje tytuł plastyka w zakresie danej specjalności.

Absolwenci naszej szkoły najchętniej kontynuują naukę na akademiach sztuk pięknych w całym kraju i Europie. Każda polska wyższa uczelnia tego typu ma wśród swoich studentów byłych uczniów częstochowskiego Plastyka. Z kierunków politechnicznych wybierana bywa najczęściej architektura. Absolwenci szkoły studiują również kierunki humanistyczne (m.in. historię sztuki, kulturoznawstwo, języki obce).

Wśród dotychczasowych absolwentów szkoły znajdują się wybitne postaci świata sztuki, artyści i profesorowie akademiccy: Jerzy Duda-Gracz, Jerzy i Maciej Kędziorowie, Roman Lonty, Dariusz Pala, Marian Michalik, Zbigniew Sprycha, Andrzej Desperak, Adam Patrzyk, Andrzej Koss, Andrzej Głowacki.historia

Od roku 1999 prowadzimy bardzo szeroką współpracę międzynarodową; w ramach edukacyjnego programu Leonardo da Vinci, Funduszu Współpracy Polsko-Niemieckiej, w programie Socrates-Comerins oraz w formie bezpośrednich kontaktów wymiany młodzieży, warsztatów plastycznych i wystaw.

Do roku 2006 - w programie Leonardo da Vinci zrealizowaliśmy-13 projektów. Beneficjentów było 246 uczniów-stażystów realizujących 3-tygodniowe zawodowe praktyki z zakresu grafiki, jubilerstwa i ceramiki w szkołach europejskich (Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia).

NAJWAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SZKOŁY

1945 powstaje Wolna Akademia Sztuk Pięknych w Częstochowie

1947 szkoła reorganizuje się: zostaje zawiązane Państwowe Liceum Technik Plastycznych (kierunki kształcenia: techniki rzeźbiarskie, ceramika, metaloplastyka)

1967 szkoła zostaje przemianowana na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (kierunki: jubilerstwo, ceramika artysztyczna)

1990 częstochowski Plastyk po raz pierwszy otrzymuje swą własną siedzibę (po latach tułaczki po wynajmowanych lokalach) w budynku przy ul. Pułaskiego 15

1991 Ministerstwo Kultury i Sztuki nadaje szkole imię Jacka Malczewskiego

1993 powstaje Fundacja im. Jacka Malczewskiego na rzecz rozwoju szkoły

1997 obchodzimy Jubileusz Pięćdziesięciolecia Szkoły: powstaje Szkolna Galeria Prac Absolwentów (wystawa 50 dzieł na Pięćdziesięciolecie), założone zostaje Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Sztuk Plastycznych

1998 powstaje nowy kierunek kształcenia: grafika użytkowa, specjalizacja: formy wydawnicze; szkoła nawiązuje stałą współpracę bezpośrednią (opieka merytoryczna, recenzje, konsultacje) z ASP we Wrocławiu (dla ceramiki artystycznej), ASP w Łodzi (dla jubilerstwa) oraz ASP w Katowicach (dla grafiki użytkowej)

1999 wprowadzony zostaje nowy sześcioletni cykl kształcenia, a szkoła jest przemianowana na Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych

2001 Parlament kraju postanowił ostatecznie w noweli Ustawy o Systemie Oświaty, że szkolnictwo artystyczne pozostaje pod nadzorem Ministerstwa Kultury; sekcja ceramiki zainicjowała udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Leonardo da Vinci

2002 powołany zostaje przez Ministra Kultury Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie (w skład którego wchodzą sześcioletnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych oraz czteroletnie Liceum Plastyczne); sekcje jubilerstwa i grafiki rozpoczęły udział w Europejskim Programie Edukacyjnym Leonardo da Vinci

2009 Rozpoczęcie rozbudowy Zespołu Szkół Plastycznych

2012 Ukończenie rozbudowy Zespołu Szkół Plastycznych

 

 

purple-btm-left.png purple-btm-right.png
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
Częstochowa,ul Pułaskiego 15, tel. 34-3241228, 34-3241206
Rada Rodziców nr konta 25 1020 1664 0000 3102 0019 6188blue-btm-left.png blue-btm-right.png


blue-btm-left.png blue-btm-right.png
Tradycja i współczesność
blue-btm-left.png blue-btm-right.png
centerb-left.png centerb-right.png
center-left.png center-right.png
centerb-left.png centerb-right.png