godlo MKiDN logoCEA bip 
28 września 2020
Spread the love

WAŻNE – WARSZTATY PLASTYCZNE – odwołane

OD 2 PAŹDZIERNIKA 2021 W GODZINACH od 10.00  do 13.00 (4 godziny lekcyjne) rozpoczynamy WARSZTATY PLASTYCZNE z elementami kinezjologii edukacyjnej i ćwiczeniami oddechowo- relaksacyjnymi dla dzieci od lat 4 oraz młodzieży – kandydatów do naszego Liceum

oraz warsztaty szachowe – soboty godz. 9.00-10.00 i godz. 13.00- 14.00

Szachy są formą bonusu dla uczestników warsztatów plastycznych, miłośników gier logicznych…

Zapisy w dniu rozpoczęcia warsztatów
Koszt 60,- za jedno sobotnie spotkanie – płatne na konto 74101012120018211391340000 z dopiskiem – imię i nazwisko, wiek dziecka i wskazaniem dni (sobót) obecności na warsztatach

W październiku spotkania 2,9,16,23 – koszt 240,- płatne do dnia 16.X.2021

Na pierwsze zajęcia proszę przynieść blok rysunkowy, farby, pędzle, ołówki

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW SOBOTNICH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

  1. Na terenie szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa w ZSP w związku z epidemią (znajdują się na stronie www szkoły)
  2. Na terenie szkoły rozmieszczone są punkty do dezynfekcji i mycia rąk oraz instrukcja postępowania
  3. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa
  4. Rodzice – opiekunowie (obowiązkowo w maskach) nie wchodzą na teren szkoły poza westybul
  5. Dzieci z grup I, II, III przekazywane są przy portierni nauczycielom prowadzącym
  6. Młodzież – dzieci przychodzące same na warsztaty kierują się do wyznaczonych sal – plan znajduje się na tablicy informacyjnej przy wejściu
  7. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych, poddanych dezynfekcji salach z zachowaniem bezpiecznych odległości i ograniczeniem aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, nauczycielem
  8. Nauczyciele czuwają nad zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego – mycie rąk, bezpieczna odległość , korzystanie z wyznaczonych sal, korytarzy , wietrzenie pomieszczeń

Uwaga! Dzieci, młodzież z objawami infekcji nie powinny uczestniczyć w warsztatach

Dyrektor ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Anna Maciejowska