godlo MKiDN logoCEA bip 
28 września 2020
Spread the love

Szanowni Państwo !

Z dniem 29.I.2021 wznawiamy cykl spotkań online z wiadomości o sztuce, malarstwa, rysunku , rzeźby – wzbogaconych o 30 minutowe zajęcia oddechowo- relaksacyjne mające na celu min. poprawę koncentracji i obniżenie napięcia psychofizycznego.

Spotkania są kontynuacją dotychczasowych , sobotnich warsztatów i odbywać się będą w piątki godz.17.00 -18.00 (wiadomości o sztuce)

oraz

soboty od 9.00 do 12.00 (zamiennie : rysunek – malarstwo – rzeźba)

Jak zgłosić udział w konsultacjach:

do dnia 25.I.2021 należy przysłać maila na adres warsztaty@plastyk.czest.pl wpisując w temacie : zgłoszenie na konsultacje, a w treści : imię i nazwisko, wiek, mail , telefon uczestnika konsultacji oraz zdanie o następującej treści “Oświadczam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie na stronie www Szkoły http://plastyk.czest.pl/rodo/klauzula2.pdf “

Osoby uczestniczące w warsztatach w grudniu 2020 proszone są o przysłanie tylko potwierdzenia o kontynuacji udziału

Osoby zgłaszające chęć udziału w konsultacjach online otrzymają drogą elektroniczną harmonogram oraz link do spotkań

Na pierwsze sobotnie warsztaty proszę przygotować blok rysunkowy, farby wodne, pędzle

Wszelkie dodatkowe info zamieszczać będziemy na stronie www Szkoły

Zapraszamy


UWAGA. Z uwagi na obecną sytuację zawieszamy warsztaty.

OD 3 PAŹDZIERNIKA 2020 W GODZINACH od 10  do 13 (4 godziny lekcyjne) rozpoczynamy WARSZTATY PLASTYCZNE z elementami kinezjologii edukacyjnej  metodą Dennisona dla dzieci od lat 4  oraz młodzieży – kandydatów do naszego Liceum

Koszt 50,- za jedno sobotnie spotkanie – płatne na konto
74101012120018211391340000 z dopiskiem – imię i nazwisko, wiek dziecka i wskazaniem dni (sobót) obecności na warsztatach

W październiku spotkania 3,10,17,24 – koszt 200,- płatne do dnia 17.X.2020

Na pierwsze zajęcia proszę przynieść blok rysunkowy, farby, pędzle , ołówki, pastele olejne

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW SOBOTNICH WARSZTATÓW PLASTYCZNYCH

 1. Na terenie szkoły obowiązują Procedury bezpieczeństwa w ZSP w związku z epidemią  (znajdują się na stronie www szkoły)
 2. Na terenie szkoły rozmieszczone są punkty do dezynfekcji i mycia rąk oraz instrukcja postepowania
 3. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa
 4. Każdy uczestnik warsztatów musi dostarczyć w dniu rozpoczęcia zajęć oświadczenie Rodziców – Opiekunów o stanie zdrowia dziecka (do pobrania na stronie www szkoły, w portierni ). W sobotę w westybulu przygotowane będzie stanowisko do ewentualnego pobrania i wypełnienia oświadczenia – tu będzie można uzyskać informacje.  
 5. Rodzice – opiekunowie (obowiązkowo w maskach) nie wchodzą na teren szkoły poza westybul
 6. Dzieci przekazywane są nauczycielom prowadzącym przy wyznaczonych wejściach, a po zakończeniu warsztatów odbierane  w tym samym miejscu
  dzieci od 4- 5 lat, kl. 0 – I    – wejście główne     
  kl. II-III ,  kl. IV – V    – wejście od ul. Dąbkowskiego
  kl. VI – VII ,  kl. VIII   – wejście przez boisko od strony sali gimnastycznej
 7. Warsztaty odbywają się w wyznaczonych, poddanych dezynfekcji salach z zachowaniem bezpiecznych odległości i ograniczeniem aktywności sprzyjającej bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami, nauczycielem
 8. Nauczyciele czuwają nad zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego – mycie rąk, bezpieczna odległość , korzystanie z wyznaczonych sal, korytarzy

Uwaga! Dzieci, młodzież z objawami infekcji nie powinny uczestniczyć w warsztatach

Dyrektor ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
Anna Maciejowska

Uwaga! Oferta na rok 2020/21
Jeżeli…
będzie zainteresowanie
pandemia nie przeszkodzi nam w jej realizacji
to od połowy października zaprosimy Państwa i Państwa Dzieci na dodatkowe zajęcia
-język włoski
-historia sztuki – przygotowanie do matury
-szachy
-fotografia

Zapytania, zgłoszenia na adres mailowy
warsztaty@plastyk.czest.pl